top of page

אריחי קרמיקה למטבח

תמונות של חלק ממאות החיפויים שנוצרו בשיבוצים

ברובן אינן מקצועיות ונשלחו אלי ע"י לקוחותיי

הן אמורות לתת מושג כמה אינסופי

הוא הפוטנציאל ולהוות השראה.

כל חיפוי הותאם אישית עבור לקוחה או לקוח ספציפיים והחיפוי שלך יותאם עבורך.

אני מבטיחה לעזור לך להגשים את החלום שלך במטבח - נעשה זאת יחד בתהליך מובנה ובדוק.

תאמו איתי, פנו זמן, בואו עם מידות מדויקות

ויחד נחשוב, נתלבט, נלקט ונסדר את האריחים שיצרו את החיפוי שלכם.

אשתדל שבסוף התהליך תצאו עם האריחים ארוזים ועם הנחיות מפורטות ליישום.

200.gif
bottom of page