גופי תאורה תלויים מזכוכית

הזכוכית מפיצה את האור בחלל טוב יותר מאשר הקרמיקה

הדוגמאות שכאן הן בסיס לאינסוף אפשרויות אישיות שלכם.

כל הנורות הן לד וחלקן דמויות פחם.

תמיד נבדוק את עוצמת האור הדרושה והאם יש רגישות לסינוור

200.gif