top of page

אריחים - סוגים, מחירים וגוונים

כל המחירים בשיבוצים הם לאריח בודד ולא למ"ר

יש בסטודיו כמויות קטנות יחסית מכל צבע

בהזמנה של 10 אריחים מודפסים או יותר תינתן הנחה בהתאם לכמות

גדלים ומחירים

10/20 ס"מ דוגמה - ₪50

10/10 ס"מ דוגמה - ₪35

10/10 - מודפס חלק - ₪30

5/5 ס"מ דוגמה - ₪15

5/5 - מודפס חלק - ₪12

5/20 ס"מ דוגמה - ₪45

אריחים תעשייתיים מודפסים בעבודת-יד

20/20 ס"מ - ₪24

10/20 ס"מ - ₪17

10/10 ס"מ - ₪12

5/5 ס"מ - ₪6

5/20 ס"מ - ₪24

אריחים תעשייתיים חלקים 

הגוונים

אריחים צבעוניים תעשייתיים חלקים

אריחים תעשייתיים חלקים מודפסים בעבודת-יד

אריחים צבעוניים תעשייתיים חלקים

אריחים תעשייתיים חלקים

38 גוונים במבריק ומט

bottom of page