אריחים - סוגים, מחירים וגוונים

כל המחירים בשיבוצים הם לאריח בודד ולא למ"ר

יש בסטודיו כמויות קטנות יחסית מכל צבע

בהזמנה של 10 אריחים מודפסים או יותר תינתן הנחה בהתאם לכמות

גדלים ומחירים

כל המחירים בשיבוצים הם לאריח בודד ולא למ"ר

יש בסטודיו כמויות קטנות יחסית מכל צבע

בהזמנה של 10 אריחים מודפסים או יותר תינתן הנחה בהתאם לכמות

33.8 / 33.8 ס"מ דוגמה - ₪130

33.8 / 33.8 ס"מ חלק - ₪30

ָבהזמנת 10 אריחים זהים או יותר - תינתן הנחה בהתאם לכמות המוזמנת

אריחי ריצוף בשחור לבן

10/20 ס"מ דוגמה - ₪50

10/10 ס"מ דוגמה - ₪35

10/10 - מודפס חלק - ₪30

5/5 ס"מ דוגמה - ₪15

5/5 - מודפס חלק - ₪12

5/20 ס"מ דוגמה - ₪45

אריחים תעשייתיים מודפסים בעבודת-יד

20/20 ס"מ - ₪24

10/20 ס"מ - ₪17

10/10 ס"מ - ₪12

5/5 ס"מ - ₪6

5/20 ס"מ - ₪24

אריחים תעשייתיים חלקים 

הגוונים

כל המחירים בשיבוצים הם לאריח בודד ולא למ"ר

יש בסטודיו כמויות קטנות יחסית מכל צבע

בהזמנה של 10 אריחים מודפסים או יותר תינתן הנחה בהתאם לכמות

מספר 7.jpg

אריחי ריצוף בשחור לבן
מודפסים בעבודת-יד

אריחים צבעוניים תעשייתיים חלקים

אריחים תעשייתיים חלקים מודפסים בעבודת-יד

אריחים צבעוניים תעשייתיים חלקים

אריחים תעשייתיים חלקים

38 גוונים במבריק ומט